اخلاق حرفه‌ای


قيمت: 2.000.000 ريال (براي اعضاي جامعه مهندسان مشاور ايران و شركت‌كنندگان در آزمون 20% تخفيف)

توجه: کسانی که در دوره قبلی اخلاق حرفه ای ثبت نام و شرکت کرده بودند، نیاز به ثبت نام مجدد و حضور در این کلاس ها ندارند.