دوره مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE)


8 ساعت مجازي - 4 و 11 شهریورماه- دو جلسه 4 ساعته (صبح)

قيمت: 2.000.000 ريال (براي اعضاي جامعه مهندسان مشاور ايران و شركت‌كنندگان در آزمون 20% تخفيف)

توجه: کسانی که در دوره قبلی (HSE) ثبت نام و شرکت کرده بودند، نیاز به ثبت نام مجدد و حضور در این کلاس ها ندارند.

توجه :  باتوجه به تداخل دوره و آزمون نظام مهندسی و درخواست بعضی همکاران شرکت کننده در دوره برای تعویق دوره (14 و 21 مردادماه)، تاریخ جدید دوره به شرح زیر می‌باشد:

جلسه اول: پنجشنبه ۴ شهریور

جلسه دوم: پنجشنبه ۱۱ شهریور